За нашата вяра

Eli
Site Admin
Мнения: 54
Регистриран: чет мар 07, 2019 6:35 pm

За нашата вяра

Мнение от Eli » пет мар 22, 2019 5:27 pm

* Вярваме, че Исус Помазания (Христос в превод от старогръцки) от Назарет е нашият Господар. Той е Божият син,
едно с Бога и със Святия Дух.
Защото трима са, които свидетелстват на небеса, Бащата, Словото и Святият Дух; и тия тримата са едно.
И три са, които свидетелстват на земята, Духът, и водата, и кръвта; и тия трите са съгласни в едно.
В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
То беше в начало у Бога.
Всичко чрез него стана, и без него не стана нито едно от онова, което е станало.
В него имаше живот, и животът беше светлината на хората.

* Исус дава живота си в жертва на кръста за нашите грехове, защото заплатата за греха е смърт. В неговата кръв ние сме осветени, очистени и подновени. След това, на третия ден, възкресен от Бог Бащата, той сяда от дясно на Боаг, където ще бъде до връщането си да съди земята.
Защото Бог толкова обикна света, че даде своя Единороден Син, та всеки, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен.
Защото Бог не проводи Сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него.
Който вярва в него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий.
Исус ѝ каза: “Аз съм възкресението и животът; който вярва в мене, и да умре, ще оживее.
И всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре завинаги. Вярваш ли това?”
Понеже телата на животните, чиято кръв за очистване на греховете първосвещеникът внася в светилището, се изгарят отвън стана, затова и Исус, за да освети хората с кръвта си, пострада вън от градските порти.
Защото, ако е угодно на волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло; понеже и Помазания, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, Праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с който той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница, и които някога се не покориха, когато Божието дълготърпение ги очакваше, в дните на Ноя, при строението на ковчега, в който малцина, сиреч осем души, се избавиха от водата; образът на тая вода - потапянето (което не е отмахване на плътската нечистота, а обещаване на Бога добра съвест) спасява сега и нас чрез възкресението на Исус Помазания, Който, като се възнесе на небето, е отдясно на Бога, и на Когото се покориха вестители и Власти, и Сили.
* Библията е Божието боговдъхновено слово, което ни помага да познаем Бога. Познаването на словото е жизненоважно.
Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния,
сиреч в Сина му Исус Помазания. Това е истинският Бог и вечен живот.

* Когато човек повярва, словото казва, че трябва да се потопи във вода в името на Исус, покаял се за греха, който Исус му е простил, умирайки за света, ставайки нов човек, новороден за добри дела. Това потапяне не е отмахване на телесната нечистота, а обет към Бога в обещание на добра съвест, чрез възкресението на Исус Помазания.
И каза им: "Идете по цял свят и провъзгласявайте Благовестието на всички твари.
Който повярва и се потопи, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици;
ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави."
А след разговора с тях, Господарят се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
Те пък отидоха и провъзгласяваха навсякъде; и Господарят им помагаше и подкрепяваше словото с личби,
от каквито то се придружаваше. Амин.
Но вие не така познахте Помазания, щом наистина сте чули за него и в него сте се научили (както е истината в Исус) да отхвърлите от себе си стария според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти, да се обновите с духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и святост на истината. Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сме членове един другиму.

* Освен потапяне във вода, има и потапяне в Духа. Човек трябва да поиска да се изпълни със Святия Дух.
Докато Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и, като намери там някои ученици, каза им: “Като повярвахте, приехте ли Святия Дух?” А те му отговориха: “Нито сме и чули, дали има Святия Дух.”
Той им каза: “А в какво се потопихе?” Те отговориха: “В Йоановото потапяне.”
Павел каза: “Йоан потапяше с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в онзи, който идва след него, сиреч, в Помазания Исус.
Като чуха това, те се потопиха в името на Господаря Исус.
И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Святия Дух, и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват.
Всички бяха около дванайсет души.

* Когато Бог те изпълни със Святия си Дух, получаваш дар говорене на непознати езици, който можеш да използваш, когато и да решиш. Този дар е за всеки един, който е повярвал в Исус Помазания, и винаги следва потапянето в Духа.
Стремете се към любовта; показвайте ревност за духовни дарби, а особено - да пророчествувате.
Защото, който говори на език непознат, той не говори на хора, а на Бога; понеже никой го не разбира, а духом говори тайни;
Който пък пророчествува, той говори на хора за поука, увещание и утеха.
Който говори на непознат език, той поучава себе си; а който пророчествува, той поучава събранието.

* Божието събрание е едно. Не се определяме към която и да било деноминация, тъй като такива няма в Божието слово - Библията.
Защото узнах от домашните на Хлоя за вас, братя мои, че помежду ви имало раздори.
А това казвам, защото един от вас дума: "аз съм Павлов", друг: "аз пък - Аполосов", трети: "аз съм Кифин", а друг: "аз пък - на Помазания".
Нима Помазания се е разделил? Нима Павел беше разпнат за вас? Или в име Павлово се потопихте?

*Един ден очакваме възкресението от мъртвите, от които Исус е първият, верният свидетел.
Но ние, според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда.
И ако за Помазания се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви?
Тъй е и възкресението на мъртвите: сее се в тление - възкръсва в нетление; сее се в безчестие - възкръсва в слава; сее се в немощ - възкръсва в сила; сее се тяло душевно - възкръсва тяло духовно. Има тяло душевно, има и тяло духовно.

* Страданията са били част от живота на Исус и са неотменна част от живота на всеки един негов ученик. Който иска да познае Бога и да достигне вечния живот, ще страда за благовестието. Така е писано. Бог обаче дава своята благодат и мир, за да се прослави неговото име.
И така, дете мое, усилвай се в благодатта, която ти е дадена от Помазания Исус, и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни хора, които ще са способни и други да научат. И така, принасяй страданията като добър воин на Исус Помазания.
Пък смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването на Помазания Исус, моя Господар, заради когото от всичко се отрекох, и всичко считам за смет, за да придобия Помазания, и да се намеря в него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вяра в Помазания, сиреч праведност от Бога чрез вяра; за да позная него, и силата на възкресението му, и участието в страданията му, като се уподобявам на него в смъртта му, та дано някак достигне възкресението на мъртвите.


*** Сложените пасажи са цитирани от синодалния и цариградския библейски текст, но са редактирани.

Etien
Мнения: 108
Регистриран: нед мар 10, 2019 5:19 pm
Контакти:

Re: За нашата вяра

Мнение от Etien » пет юни 07, 2019 10:14 am

Това, че можеш да използваш да ра говорене на езици, когато решиш, е много важен факт, който често се пренебрегва. Този факт показва, че говоренето на език/ци е различен дар/подарък от останалите духовни дарби, като слово на знание, мъдрост, разпознаване на духове, които дарове са изцяло подд контрола на Святия Дух и практически са негово проявление в този свят. Същото важи за виденията, сънищата, пророчествата. Следователно Този дар не се включва в категорията, че Духът ги дава както му е угодно, а се разбира и се снае, че той иска този дар за всички свои деца, както ни се казва в края на благовестието от Марк.
14 После се яви на самите единадесет ученици, когато бяха на трапезата, и ги смъмри за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които го бяха видели възкръснал. И им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите: в мое име демони ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. И така, след като им говори, Господ Иисус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
Ако погледнем Деяния на апостолите, книгата от Новия Завет, която е единствената боговдъхновена историческа книга, ще видим, че точно така са разбрали думите на Господаря християните от отнова време и всички те са приемали Духа и са говорили на езици. Деноминации, които отхвърлят тази истина, остават без духовната защита на духовните дарби, изпълването със Святия Дух, и практически започват да живеят един живот много по-близък до света отколкото до Бога.
Правото да имаш твое мнение
не отменя правото аз да имам мое мнение.

Eli
Site Admin
Мнения: 54
Регистриран: чет мар 07, 2019 6:35 pm

Re: За нашата вяра

Мнение от Eli » пон юни 10, 2019 5:09 pm

Etien написа:
пет юни 07, 2019 10:14 am
Това, че можеш да използваш да ра говорене на езици, когато решиш, е много важен факт, който често се пренебрегва. Този факт показва, че говоренето на език/ци е различен дар/подарък от останалите духовни дарби, като слово на знание, мъдрост, разпознаване на духове, които дарове са изцяло подд контрола на Святия Дух и практически са негово проявление в този свят. Същото важи за виденията, сънищата, пророчествата. Следователно Този дар не се включва в категорията, че Духът ги дава както му е угодно, а се разбира и се снае, че той иска този дар за всички свои деца, както ни се казва в края на благовестието от Марк.
14 После се яви на самите единадесет ученици, когато бяха на трапезата, и ги смъмри за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които го бяха видели възкръснал. И им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите: в мое име демони ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. И така, след като им говори, Господ Иисус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
Ако погледнем Деяния на апостолите, книгата от Новия Завет, която е единствената боговдъхновена историческа книга, ще видим, че точно така са разбрали думите на Господаря християните от отнова време и всички те са приемали Духа и са говорили на езици. Деноминации, които отхвърлят тази истина, остават без духовната защита на духовните дарби, изпълването със Святия Дух, и практически започват да живеят един живот много по-близък до света отколкото до Бога.

Абсолютно.
Святият Дух не е безцелно говорене на езици, нито е някакво забавление. Невероятно е и мен лично много ме радва да се моля на езици, но както в този пасаж от словото се казва, това е от наложителност - не можеш да живееш праведно, ако все още не си прогонил демоните от себе си и те още имат власт в живота ти, ако не си изпълнил мястото им с Божия Дух. Да хващаш змии не е някакво екстремно забавление, а е сила, дадена на всеки от нас, защото се налага да се изправяме пред всякакви трудности.


Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии и на всяка враженска сила; и нищо няма да ви повреди.
Но на това недейте се радва, че духовете ви се покоряват; а радвайте се повече, защото имената ви са написани на небеса.

Някои християни си мислят, че говоренето на езици е избираемо и можеш да имаш Духа без да говориш. Но то е белег, че си приел Духа, и защо би искал да се лишаваш от такава сила, такова мощно оръжие, което Бог вече е дал на всеки, който вярва в Исус?


В закона е писано: "на чужди езици и с чужди уста ще говоря на тоя народ, но и така няма да ме послушат, казва Господарят".
Затова езиците са белег не за повярвалите, а за неповярвалите; пророчеството пък не е за неповярвалите, а за повярвалите.

Etien
Мнения: 108
Регистриран: нед мар 10, 2019 5:19 pm
Контакти:

Re: За нашата вяра

Мнение от Etien » ср юни 12, 2019 9:42 am

Ако обаче останем на ниво говорене на езици, то рано или късно ще се превърнем в една петдесятна църква, която не прави нищо друго, освен да слуша нови и нови проповеди, и понякога да събира пари за някаква нужда, и постоянно да дои овцете на Бога, събирайки им десятъци и дарения. Това е много тежка присъда, ако едно събрание остане на това ниво. Затова Бог е дал пратениците, пророците и учителите, и благовестителите - хора, които да помагат вярата на хората на Бога и на Исус да не изстиват духовно. Тук основния грях на лидерите е, че взимат незаконна власт над християните, които са толкова индеферентни,че малко ги интересува дали някой ги води в правилната посока или самоволно. И по-скоро биха се отказали от някоя църква, отколкото да започната да вършат сериозно духовните си задължения. Тоест тези "християни" напълно са си заслужили да бъдат тъпкани от пасторите.

Ако обаче човек поиска да живее с Бога и да служи на Бога, ще му се наложи да поиска от Бога да му покаже духовното, и после да го живее. следователно ще трябва да се научи да живее в "светлината на прожекторите" на пророческото служение, което е там именно за да ти помогне да живееш живот какъвто Бог иска от нас. Ще ти се наложи да се покориш на божието истинско учение, преподавано (ако искате така казано) от истинските учители на словото. Словото се преподава от духовни хора, а не от семинаристи или богослови, или невежи в духовното, пълни с басни хора, които обичат кариерата и парите, и да ги наричат хората пастори, без обаче да имат и най-малка представа какво точно е това!

Истинските пастири се грижат. Истинските учители преподават именно Библията! А там няма нито една черква, или религиозна организация. Следователно който ти преподава от амвона, че трябва да ходиш неделя на църква, е лъжеучител, според Библията, а не според мене само. А то не е само това , а са стотици подобни лъжи сложени в устата на Бога. Истинските пратеници отиват в света и наглеждат събарнията на Бога в дадената област без да се съобразяват с деноминационни идиотизми, басни, измислици, лъжи и заблуди.
Правото да имаш твое мнение
не отменя правото аз да имам мое мнение.

Отговори